Covid-19 Update 3

Salsa Connexion COVID_19 Update 3, 12 juni 2020 

(English version scroll down)
🇳🇱DUTCH VERSION

Beste dansliefhebber, 

Na een lange periode van inactiviteit is er eindelijk positief nieuws voor de danssector!

De overheid heeft groen licht gegeven om per 1 juli as indoor danslessen te verzorgen waarbij ook samen dansen (partnering les) met een vaste danspartner uit een ander huishouden mogelijk is.

Wij zijn ontzettend blij met de ontwikkelingen en tegelijkertijd beseffen we ons dat voorzichtigheid geboden blijft. Momenteel zijn we intern het Basisprotocol Dans aan het bespreken. Hiermee beogen wij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen, zodat wij voor iedereen een zo veilig mogelijke heropening kunnen garanderen.  

Blijf onze website en social media in de gaten houden om op de hoogte te blijven van alle informatie met betrekking tot heropening, zomercursus en lesrooster september 2020  (februari 2020 cursisten worden ook per e-mail geïnformeerd). 
Tevens zullen we communiceren hoe de gemiste lessen van de februari cursus ingehaald kunnen worden. We streven ernaar zo snel mogelijk concretere informatie te verschaffen. 

Het Basisprotocol Dans is 3 juni jl. officieel vastgesteld in samenwerking met branche- en beroepsorganisaties, sportbonden, opleidingsinstituten en onafhankelijke dansondernemers, in afstemming met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, MKB Nederland, VNO-NCW en de werknemersorganisatie FNV. 
Om het hele protocol te lezen klik je hier:
https://dansondernemers.nl/pdf/Basisprotocol-danssector-3-juni-2020-versie-1.1.pdf

We kijken ernaar uit onze passie voor dans weer met jullie te mogen delen, om samen te komen in onze vertrouwde omgeving en jullie energie te voelen guys ❤️.

We will be back stronger!!!  
Team Salsa Connexion

Nog geen klant bij Salsa Connexion maar wel interesse in onze danslessen? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief: https://www.salsaconnexion.nl/nieuwsbrief/
Heb je een vraag, stuur je e-mail naar info(at)salsaconnexion.nl

🇬🇧ENGLISH VERSION

Dear dance lover,

After a long period of inactivity, there is finally positive news for the dance community! 

The government has given the green light to provide indoor dance classes from July the 1st, also partnering classes with a fixed dance partner from another household are also possible.

We are very happy with the developments and at the same time we realize that caution is still required. We are currently discussing the Basic Dance Protocol internally. With this we aim to take all possible precautions, so we can guarantee the safest possible reopening for everyone.

Keep an eye on our website and social media to stay informed regarding the summer course and September 2020 courses (February 2020 students will also be informed by email).

We will also communicate how you can recover the missed classes of the February course. We strive to provide more concrete information as soon as possible. 

The Basic Dance Protocol was officially established on 3 June in collaboration with sector and professional organizations, sports associations, training institutes and independent dance entrepreneurs, in coordination with the Ministry of Education, Culture and Science, the Ministry of Health, Welfare and Sport, MKB Nederland, VNO -NCW and the employees’ organization FNV.

To read the entire protocol, click here:
https://dansondernemers.nl/pdf/Basisprotocol-danssector-3-juni-2020-versie-1.1.pdf

We look forward to share our passion for dance with you again, to come together in our familiar surroundings and to feel your energy again guys ❤️.

We will be back stronger !!!
Team Salsa Connexion

Not yet a customer of Salsa Connexion but interested in our dance lessons? Sign up for our newsletter here: https://www.salsaconnexion.nl/nieuwsbrief

If you have any questions don’t hesitate to send an e-mail to: info(at)salsaconnexion.nl